Bodrozsán méltatlan vádjai

Balkanyar 2021. október 14. 10:48 2021. okt. 14. 10:48

Csak azért hozzuk nyilvánosságra az alábbiakat, hogy lássanak tisztán a becsületes kecskemétiek, azzal kapcsolatban, ami az előválasztások során ment. Ez nem igazán segíti az ellenzéki összefogást, viszont alaptalanul megvádolni, besározni, becsületében megsérteni senkit sem szabad, semmilyen körülmények között! Íme az Országos Előválasztási Bizottság véleménye:

A szeptember 25. napján Bodrozsán Alexandra által benyújtott panaszra és kifogásra az alábbi é s z r e v é t e l ü n k e t terjesztjük elő: A valóságot nélkülöző, önmagával ellentmondásban lévő vélt esemény sorozatot állít panaszában Bodrozsán Alexandra, mellyel gyengíti az ellenzéki összefogást. Azt a Király Józsefet próbálja meg lejáratni Bodrozsán Alexandra az általa koholt vádakkal, akinek több mint húsz éve a politika teszi ki a mindennapjait és próbál nap mint nap tenni annak érdekében, hogy kormányváltás legyen. Király József már számtalan kampány résztvevője volt és mint törvénytisztelő állampolgár soha semmilyen etikátlan kampányban nem vett részt.

Király József mindenben tartotta magát az Etikai Kódexben foglaltaknak, annak alapelveit tiszteletben tartja és azt semmilyen magatartásával nem sértette meg. Megdöbbentő az egész beadvány, provokáció és azokat kellene etikailag elmarasztani, akik a vélt cselekményeket megrendezték és Király Józsefet próbálják lejáratni és kizártatni az előválasztásból. Az előválasztás eredményének kimenetelétől függetlenül elfogadhatatlan ez a fajta magatartás és mocskolódás, amelyet már számos esetben elkövetett Bodrozsán Alexandra Király Józseffel szemben. Sajnos ezzel a magatartásával az ellenzéki összefogásnak árt a legtöbbet.

Észrevételünkben a panaszban foglaltakra annak sorrendjében a következőket terjesztjük elő.

Első számú hangfelvétel

A felvétel készítője érezhetően a sorban több helyen próbálja a kisebbségi szavazókat rábírni arra, hogy pénzért jöttek szavazni. Magát is Király József küldöttjének állítja be, ezzel megtéveszti az ott lévőket, de a választ adó egyértelműen kifejezi, hogy ingyen jött szavazni. Én, Király József a hang alapján vélelmezem, hogy a felvételt készítő személy P. László, aki a Momentum delegáltja.

Második számú hangfelvétel

A hangfelvétel készítője Bodrozsán Alexandra vélhetően már egy leszavazott polgárhoz ment oda és próbálja eljátszani, mintha Ő pénzért jött volna szavazni. Próbálja befolyásolni a szavazót, hogy kitől kap pénzt és Király Józsefre utalva próbálja befolyásolni a válaszadást, ennek ellenére a választ adó Király József nevét nem említi.

Harmadik számú felvétel

Bodrozsán Alexandra, aki a felvételt készíti próbálja idegenként beállítani a válaszadót. A választ adó elmondja, hogy még sokan fognak jönni Ő általa. Kiderül, hogy a férfi és Alexandra ismerik egymást, és elmondja, hogy akiket Ő szállít az Dobrev Klárára és Bodrozsán Alexandrára szavaznak. A férfi ezután telefon beszélgetésbe kezd …. A telefonálásából kiderül, hogy nem kecskeméti, Alexandra kérdésére nem tud válaszolni, hogy ki és hogyan szervezi a szavaztatást. Telefonon egyeztet, hogy Kecskemét főterén a 2. szavazó körzet is van, ahol Ritára (Szőkéné Kopping Rita DK) és Alexandrára (Bodrozsán Alexandra, Momentum) lehet szavazni és elnevetve Király József nevét is említi. Elismeri, hogy 6 főt hozott, akik Alexandrára és Klárára szavaztak, majd sérelmezi, hogy a helyi romák (zsinór utcáról) Gergőre (Karácsony Gergely) és Józsira (Király József) szavaznak. Majd elmondja, hogy holnap (vasárnap) is átjön Kecskemétre és, akit tud azt szállítja. Elmondja, hogy már egy órája figyeli, hogy folyamatosan jönnek szavazni és jelezte Orbán Robinak, majd, hogy átmegy a Rita körzetébe is. Alexandra próbálja rávezetni a férfit, hogy Király József, vagy Dobos József, vagy Tancsa János (MSZP-sek) szervezik-e a szavaztatást, de erről a férfinek semmi érdemi információja nincs. Elmondja, hogy a szavaző biztos (vélhetően dr. Herold József MSZP-s delegált) rá szólt, hogy ne befolyásolják a sorban állókat. A férfi azt állítja, hogy hangosan mondta mindenkinek, aki a sorban állt (30-40 fő is lehetett), hogy Dobrev Klárára és Alexandrára szavazzanak. Alexandra találgatásokba bocsátkozik, hogy valaki 5 ezret fizet a szavazóknak. A férfi többször megerősíti, hogy Alexandra súgdosott valamit a jelen lévő, várakozó szavazóknak.

Negyedik számú felvétel

A felvétel készítője próbálja provokálni a szavazókat, hogy fizetnek nekik a szavazásért, de a férfi egyértelműen kijelenti, hogy Ők ezért nem kapnak pénzt, és semmilyen információval sem tudnak szolgálni az állítólagos szervezésről. A hangfelvételen lévők úgy írányítják az egész beszélgetést, hogy a jelen lévőkben azt a képet alakítsák ki, hogy Király József fizet a szavazatokért, ezzel szemben a jelenlévők erről semmit nem tudnak és értetlenül állnak az eset előtt, csak annyit mondanak, hogy cigányok vannak itt és más nem, a kérdező férfi a - Momentum embere - erre ismét azt kérdezi, hogy Király József küldte, amire ismét semmilyen reakció nem érkezik, hiszen a jelenlévők nem tudják, hogy mit akar kérdezni ezzel a férfi. A momentumos férfi oda lép Alexandrához és kéri, hogy az ő általa titokban készített felvételt hallgassa meg.

Ötödik számú felvétel

A telefonáló Orbán Gyula a Párbeszéd Kecskemét város frissen megválasztott városi elnöke, aki maga is roma származású és az állítólagos események alatt a saját állítása szerint a helyszíneken volt mindvégig. Ezen a hangfelvételen egyértelműen hallható, hogy az Olga megnevezésű hölggyel baráti viszonyt ápol és kikérdezi, hogy a szavazáson részt vett-e és kire szavazott. Orbán Gyula kikérdezi a hölgyet, hogy kire szavazott, aki először teljesen tanácstalan a nevekkel kapcsolatban, majd miután Orbán Gyula tovább erőlteti, hogy feleljen, akkor mondja azt a hölgy, hogy Karácsonyra és Király Józsefre szavazott. Melynek hallattán Orbán Gyula elégedetten nyugtázza, hogy a hölgy jól szavazott. Majd Orbán Gyula az Olga nevű barátjának a fizetségén aggódik, hogy a teljes összeget megkapt-e és félti, hogy nehogy átejtsék. A hölgy közli, hogy kettőt, amelyre Orbán Gyula meghőköl és közli vele, hogy valami nem stimmel. Közben a telefonbeszélgetést végig hallgató Bodrozsán Alexandra kérdezteti, hogy ki adta a pénzt? Miután megnevezett valakit, hogy kitől kapott valamit, Orbán Gyula kijelenti a nőnek, hogy az állítólagos közvetítőnek ne is szóljon, majd ő vele négyszemközt fogják megoldani. Az elköszönésből is jól kivehető, hogy Orbán Gyula családi barátságot ápol az Olga nevű hölggyel, hiszen hétfői találkozott is megbeszéltek a lánnyal.

Hatodik számú felvétel

Orbán Gyula a választási sorban álló szintén ismerőséhez megy oda és próbálja felderíteni, hogy a szavazásra miért jött, majd egyből azt kérdezi többször is, hogy mennyit kap, majd Orbán Gyula elégedetten hallja a 4000-ret, a másik férfi pedig Orbán Gyulától vár megerősítést az összeg nagyságára vonatkozóan. Orbán Gyula megerősíti ismerősnek, hogy a lényeg az az, hogy van pénz és nem az a lényeg, hogy kire szavaztál. Orbán Gyula utasítja az ismerős férfit, hogy a megbeszéltek szerint menjenek és kérjék a pénzt. Erre az eseményre vélhetően azért kerülhetett sor, mert Orbán Gyula ellenőrizni szerette volna a kifizettek összegek nagyságát, mert az előző felvétel miatt kétségei támadtak, hogy mindenki megkapja-e a megfelelő összeget.

Az első hangfelvétel tanúsága szerint Dobrev Klárára és Bodrozsán Alexandrára buzdított az irányított szavazásra, hiszen egyértelműen kitűnik, hogy a szavazok a fenti két nevet említik csak. A férfi igyekszik azt a hamis látszatott kelteni, hogy Király József küldte és ezért három ezer forintot fog kapni, aki a hangja alapján a Momentum egyik aktivistája. A tömegből egyértelműen az a válasz érkezik, hogy ők pénzt nem kapnak, ingyen jöttek szavazni és Király Józsefet szeretnék támogatni. A hangfelvételt készítő férfi jól kivehetően mindent megtett annak érdekében, hogy azt a látszatott keltse, hogy szavazat vásárlás történik, azonban ennek még ilyen provokáció hatására sem lett eredménye. Feltételezhető, hogy Bodrozsán Alexandra nem tudta elfogadni azt, hogy a romák közül szabad akaratukból vannak olyanok, akik Király Józsefet támogattak szavazatukkal és ezért mindent megtett annak érdekében, hogy Király Józsefet hamis színben tüntesse fel.

A második hangfelvételen saját maga Bodrozsán Alexandra nagyon alattomos módon próbálja az általa kreált eseményeket mások szájába adni, de annak ellenére, hogy mindent határon átmenő magyarázkodásba kezd annak érdekében, hogy minden általa vélt tevékenységet Király Józsefre tereljen. Azonban az egyértelműen kitűnik a hangfelvételből, hogy a beszélgetés alanya még csak nem is hallott soha Király Józsefről, azt sem tudja, miről és kiről beszél Bodrozsán Alexandra, csak annyit mond, hogy Karácsony a lényeg, a másikkal nem is kell törődni, nem is kell a másik papírral foglalkozni, csak Karácsonnyal.

A harmadik hangfelvételen szintén saját maga Bodrozsán Alexandra tevékenysége fedezhető fel. Igaz, ésszel felfoghatatlan, hogy saját maga ellen valaki miért csatol be ilyen hangfelvételt, amelyből egyértelműen csak egy dolog derül ki, hogy Dobrev Klárára és Bodrozsán Alexandrára tömegesen hordják az embereket szavazni, s hogy a férfi a szavazó körön belül biztat mindenkit, hogy rájuk szavazzon. A hangfelvételen lévő férfi kifejti, hogy a tevékenységét tovább fojtatja és a másik körzetbe – Bács 01 - is átmegy és holnap is visszatér minden emberrel, akit ők mozgatni tudnak. Ebből is látszik, hogy a Bács 01 és Bács 02 körzetben a Momentum és a DK által szervezett szavaztatás folyik.

A negyedik hangfelvételen a szavazásra sorban állók között próbálkozik a momentumos aktivista mindenféle provokációt bevetni annak érdekében, hogy alanyt tudjon találni az általuk kreált cselekményekre, de most is csak azt a választ kapják, hogy nem fizet nekik senkik a szavazataikért. Hangsúlyoznám, hogy a momentumos aktivista természetesen nem tud semmit elérni, hiszen amit ők szeretnének hallani, azt nem tudják a jelen lévők megerősíteni, mert ilyen események nem történtek meg. Az aktivista a hangfelvétel végén csalódottan átadja Bodrozsán Alexandrának a felvételt.

Az ötödik hangfelvétel kapcsán csak megerősítjük a fentebb leírtakat, hogy Orbán Gyula (PM városi elnök) egy nagyon jó ismerősével beszél arról, hogy mennyit kellett volna, hogy kapjanak a szavazatokért, és majd ő saját maga személyesen megoldja ezt az ügyet a hölggyel.

A hatodik felvételen Orbán Gyula (PM városi elnök) azt ellenőrzi szintén ismerősei körében, hogy a szavazásra igért összeget teljes mértékben megkapták-e a szavazók.

Más személyek, illetve szervezetek által elkövetett csoportos irányított szavaztatást próbálják minden eszközzel Király József ellen felhasználni és ezzel őt a választásból kizárni. Ennek a célnak az elérése érdekében, láthatjuk, hogy a panasz tevő semmitől sem riad vissza.

Fentiekre tekintettel egyértelműen megállapítható, hogy Király József Bodrozsán Alexandrával szemben peres eljárást is kezdeményezhetne a sok valótlan állítás miatt, amellyel hamis tényt valós színben próbál felhasználni nagy nyilvánosság előtt.

Ezek után nem csoda az országos határozat:

Határozatszám: 29/VR/2021 számú OEVB határozat HATÁROZAT

Az Országos Előválasztási Bizottság 2021. október hó 10. napján egyhangú szavazással meghozott 29/VR/2021 számú határozatában megállapítja, hogy a Bodrozsán Alexandra által írt részben bizonyítottság hiányában, részben a szankcionálás ellehetetlenülése miatt elutasította. Az Ön bejelentése szerint Bács-Kiskun megye 2. választókerületében az egyik jelölt és őt segítő aktivisták pénzt ajánlottak azoknak, akik a jelöltre szavaznak. Ezt 6 db hangfelvétellel igyekezett bizonyítani. Az OEVB a becsatolt bizonyítékok meghallgatása és tájékozódás után nem látta egyértelműen bizonyítva azt, hogy a szavazatvásárlás megtörtént, illetve hogy ez a bepanaszolt jelölt kérésére vagy tudtával történt volna, így bizonyítottság hiányában a beadvány ezen részét elutasította, valamint megállapította azt, hogy amennyiben előkerülnének is egyértelmű bizonyítékok az esetre vonatkozóan, az előválasztás eredményeképpen a bepanaszolt jelölt vereséget szenvedett, így az OEVB vele szemben szankciót nem tudna alkalmazni. Felhívom a figyelmét, hogy az OEVB határozatával szemben 72 órán belül fellebbezhet az Országos Előválasztási Irodának címzett levelével. Kérem, hogy a fellebbezésében adjon elő valamennyi bizonyítékot, amelyet az eljárás során figyelemre méltónak tart. A fellebbezési eljárást az Előválasztási Fellebbviteli Tanács folytatja le a kérelem beérkezésétől számított 72 órán belül.

Budapest, 2021. október hó 10. nap Béres András, az Országos Előválasztási Bizottság levezető elnöke.

(Fotó: kecsup.hu)