Szeptemberi képviselői tapasztalatok

Balkanyar 2021. szeptember 21. 16:46 2021. szept. 21. 16:46

Király József több mint egy évtizede önkormányzati képviselő Kecskeméten. Ez idő alatt számtalan javaslatot és interpellációt nyújtott be a testülethez, még több kérdést intézett a város vezetőihez és képviselőtársaihoz. Fogadóóráin és telefonon keresztül is elérhető polgártársai számára bármikor. Mert szerinte ez jelenti a gondjaikra való odafigyelést, a megbízhatóságot.

Most ezt nyilatkozta a Balkanyarnak:

- Köszönöm, hogy ennyien megtiszteltek bizalmukkal és személyesen vagy telefonon megkerestek a szeptemberi fogadóórámon is! Az alábbi témákban kérték segítségem: A Halasi úti felüljáró zajszint mérését szeretnék kezdeményezni az ott élők, ugyanis a gépjárműforgalom miatt meglehetősen hangos a környék. Térfigyelő kamera felszerelése lenne indokolt a lakók szerint a Szabó Kálmán utca végén, ahol az illegális szemétlerakás komoly problémákat okoz. A térfigyelő kamerák segítségével az illegális szemetelők azonosítása lehetővé válna, illetőleg reményeik szerint visszatartó erővel is bírna. Játszótér kialakítását szeretnék a gázszolgáltató felőli szabad részen.

- A házak közötti padok felújítása is időszerű lenne a Halasi úti lakóházak között Kecskeméten. A járdafelület komplett megújítására lenne szükség az árpádvárosi részen, mert az egyenetlen felületek balesetveszélyesek. A szelektív gyűjtőedények bekerített tárolókban történő elhelyezésének kérdése több esetben is felmerült, mivel a méretük egyelőre még nem tisztázott. A Coop üzlet megközelítése problémás a Rávágy tér felújítása miatt, ezért kérik annak módosítását. A buszmegállók tisztántartását többen kérték. A városközponti parkolók rendbetétele, főleg a társasházak környezetében nem tűr halasztást, ugyanis több megkeresést is kaptam ezzel kapcsolatban.

- A Halasi úti hobbik közművesítésének kérdései újból felmerültek, így azt gondolom, hogy ezt a kérdést szükséges mielőbb a közgyűlés elé vinni. Továbbá megkerestek egyedi építési problémákkal, amit a szomszéd okozott, és a téli tüzelőanyag beszerzésének lehetőségeiről is érdeklődtek.

A felvetett témák is azt jelzik, hogy Kecskemét belvárosában és az árpádvárosi részen is van még bőven tennivaló. A bizottságokban és a közgyűlésen is képviselni fogom a lakók érdekeit a jövőben is – hangsúlyozta a népszerű közéleti személyiség.