Elgondolkodtató és egyértelmű pápai üzenetek Budapestről

Sebes György 2021. szeptember 20. 17:00 2021. szept. 20. 17:00

A katolikus egyházfő ugyan gyakran becsomagolja mondandóját, azért nagyon egyértelműen kiviláglik belőle az üzenete. Többek között erről beszélt Ferenc pápa budapesti látogatásának különféle interpretációi kapcsán Rónay Tamás újságíró. Arra kértük őt, segítsen kiigazodni az utólagos és gyakran eltérő vélemények között.

Igazán gazdag irodalma van a pápa budapesti látogatásának. És mindenképpen sokkal hosszabb és bőségesebb, mint az a néhány óra, amit a katolikus egyházfő múlt vasárnap a magyar fővárosban töltött. Szokásos pénteki rádiószózatában Orbán Viktor azt emelte ki, hogy Ferenc útja megerősítette Magyarországot. Ennek illusztrálására pedig a miniszterelnök interpretációja lényegében arról szólt, hogy főleg őt és a politikáját erősítette meg. Áder János államfő ehhez képest sokkal visszafogottabban nyilatkozott. Ugyancsak a Kossuth rádióban, a Vasárnapi Újságban felsorolta a szóba került témákat és pár mondattal jellemezte is őket.

Figyelembe kell venni, hogy a katolikus egyházfő nem politikus, hanem vallási vezető, aki a világ lelkiismereteként lép fel. Erre viszont már újságíró kollégánk, Rónay Tamás hívta fel a figyelmet. Ő Ferenc egyik legjobb magyarországi ismerője, könyvet is írt róla, s mindig arra törekszik, hogy igyekezzen kihámozni a pápai üzenetekből a nem mindig azonnal észrevehető lényeget. Mint mondta, megszokott dolog, hogy az egyházfő tetteit és megszólalásait a politikusok a maguk szempontjából igyekeznek értelmezni és továbbadni, ezért aztán nem is mindig ragaszkodnak a szó szerinti idézetekhez.

A budapesti látogatáson is az történt, ami gyakran megesik, hogy bár a pápa becsomagolja mondandóját, azért nagyon egyértelműen kiviláglik belőle az üzenete. Rónay Tamás emlékeztetett rá, hogy a nemzetközi sajtó pontosan érzékelte is, amit magyar részről igyekeztek kisebbíteni, elhallgatni, vagy netán észre sem vettek. A La Repubblica című olasz lap például azt a mondatot emelte ki, miszerint nyitottnak kell lenni a sokszínűségre, s a bezárkózás nem vezet sehova. Egy másik olasz újság, a Corriere della Sera: pedig – nem is véletlenül - azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a pápa azt üzente Orbánnak: „ki kell nyújtanunk a karunkat mások felé”.

Nagyon tanulságos volt az a beszélgetés, amit az egyházfő – szlovákiai látogatása után – hazafelé a repülőn a nemzetközi sajtó meghívott képviselőivel folytatott. A részletes leirat a Magyar Kurírban olvasható. Ott hangzott el többek között az is, hogy a pápa megfontolja egy hosszabb magyarországi látogatás lehetőségét. Ezúttal ugyanis csak néhány órára érkezett, mégpedig azért, mert ő tartotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét. Emellett azonban időt szakított arra, hogy találkozzon egyházi személyiségekkel, valamint a magyar vezetőkkel. Elmondta azt is, hogy a jó hangulatú beszélgetésen a magyarok közül elsősorban Áder János vitte a szót. Talán ennek is köszönhető, hogy nem érintettek olyan témákat, amelyekben eltérőek a nézeteik. Így például a migráció nem került szóba, az Európai Unióról pedig az egyházfő azt a korábban is ismert álláspontját képviselte, hogy vissza kell térni az egykori alapító atyák által képviselt szellemiséghez.

Nem kevésbé fontosak azok a gondolatok, amelyeket Ferenc pápa a magyar püspökök előtt fejtett ki – folytatta Rónay Tamás. Például az, hogy „őrizni kell a múltat, de a jövőbe kell tekinteni… Meg kell őrizni vallásos gyökereinket és történelmünket, amelyből származunk, de nem tekinthetünk csak visszafelé: előre kell néznünk ahhoz, hogy megtaláljuk az Evangélium hirdetésének új útjait.” Ez összhangban van azzal, amiről később, már szlovákiai látogatásán beszélt. Mint mondta, Európában új nyelvezetet kell találni a hívők megszólítására. Az egyház nem lehet a pozsonyi várhoz hasonló erőd, amely "távolsággal és önteltséggel" tekint a magasból a világra. Az új nyelvezethez elengedhetetlennek nevezte a szabadságot, a kreativitást és a párbeszédet. Úgy fogalmazott, az az egyház, amely nem hagy teret a szabadság kalandjának a lelkiségi életben is, merev és zárt hellyé válhat.

Budapesten azonban kitért arra is, hogyan gondolkodik a magyar jelenről, és mit várna főpapjainktól: „Mint főpásztorok – mondta a főpapoknak -, arra kaptatok elsősorban meghívást, hogy emlékeztessétek népeteket: a keresztény hagyomány, ahogyan XVI. Benedek pápa fogalmazott ’nem dolgok és szavak gyűjteménye, mint egy doboz élettelen dolgokkal’”. Rónay Tamás szerint pedig az a megjegyzése is elgondolkodtató, miszerint „ha azt akarjuk, hogy (…) Magyarországon is testvériesebb és szolidárisabb társadalom alakuljon ki, ahhoz az szükséges, hogy az Egyház a párbeszéd új hídjait építse.” Ezek a mondatok ugyanis teljesen egyértelmű üzenetet hordoznak, már persze főleg azoknak, akik hajlamosak rá, hogy megértsék. Kollégánk ezzel kapcsolatban felidézte, hogy amikor a lengyel pápa, II. János Pál 1979 júniusában –vagyis néhány hónappal megválasztása után – elment szülőhazájába, Lengyelországba, a helyi vezetőkkel folytatott eszmecseréi után egyszer sem szólított fel a kommunizmus elleni lázadásra. Történelmi krakkói szentmiséjén is csak annyi hangzott el, hogy „soha ne hagyjátok magatokat legyőzni, és soha ne csüggedjetek”. És ezt akkor mindenki megértette.

Most is érdemes elgondolkodni a pápa néhány budapesti mondatán.