A véderdők vágása és ápolása

Balkanyar 2023. november 20. 12:20 2023. nov. 20. 12:20

Jelenleg is tart Kecskeméten a Milliomodik hektár erdő és az Izsáki úti véderdő fakitermelése. Nem tarvágásról van szó, hanem az erdők állapotának javításáról, a véderdő funkcióinak fejlesztéséről. A részletekről Szabó Lajos erdőmérnök, Kecskemét város erdeinek erdészeti szakirányítója sok érdekességet elmondott legutóbb a Gong Rádióban.

A város közgyűlése által elfogadott modern szemléletű erdőkezelési koncepció alapján az elmúlt évben több erdészeti munka valósult meg. Ennek részeként most az Izsáki úti véderdőben és a Széchenyivárosban, a Milliomodik hektár erdőben zajlik fakitermelés. A legfontosabb célok: a kiszáradt fák által okozott veszélyhelyzet megszüntetése, az erdő jelenlegi állapotának javítása, diverzifikálása, az elegyesség, az ökológiai stabilitás növelése, valamint a véderdő funkció fejlesztése.

Szabó Lajos először az Izsáki úti véderdő fakitermeléséről szólt, kitért annak küldetésére is. Úgy véli: akik figyelnek a saját minden napjaikra és a világ történéseire, azokban már eléggé erőteljesen kikristályosodott, hogy a ma élő embernek a legfontosabb, legnagyobb problémája a fenntarthatósági és klímaválság, mely mindennapjainkat sújtja. Nagyon fontos reagálni a negatív folyamatokra, hiszen nemcsak az unokáink jövőjét befolyásoljuk ezáltal, hanem már saját jövőnket is.

A fakitermelés fakivágásokkal jár. Ez egy adott fára nézve negatív történet, de összességében az erdei életközösség életére vonatkozóan pozitív beavatkozási folyamat is. Szó sincs tarvágásról. A fakitermelés egyik fontos célja az, hogy a lakóövezetre veszélyesnek ítélt fákat kivágják. Emellett a cél az is, hogy a fakitermeléssel elősegítsék az erdőnek a megújulását, hiszen az Izsáki úton egy idős nyárfa erdőről van szó, ami már lassan eléri a végső kort. Pozitív hatása továbbá, hogy a fakitermelés után az éltető fény lejut a talajszintre, az alacsonyabb koronaszintekre, gyepszintre, így az ott lévő fáknak, facsemetéknek energiát ad, és új erővel növekedésnek indulhatnak.

A véderdőknek óriási szerepe van, az ott élők egy természetes klímaberendezésként is felfoghatják, hiszen a nyári erős napsugárzásban árnyékot és párát ad számukra. Az erdei életközösség egyéb lakóinak pedig menedéket, élőhelyet biztosít.

Szabó Lajos a jövőre is kitért. Az Izsáki úti véderdőben a pelyhedző nyárfákat hosszú távon szeretnék fokozatosan kivezetni, elsősorban nem pelyhedző, őshonos keménylombos fafajokra. Ilyen irányú lakossági faültetést is terveznek, valamint szeretnék bemutatni az ott élőknek, hogyan tudják jól hasznosítani az erdőben keletkezett plusz avart mulcsként.

A beszélgetés második részében a Milliomodik hektár erdő fakitermeléséről esett szó. A cél ugyanaz. Szabó Lajos hangsúlyozta: ez egy csodálatos erdő, óriás köszönet illeti az erdész elődöket és támogató szerveket, akik létrehozták. Rendkívül elegyes, sokszínű, sok fafajból álló erdő. Hosszú évek óta nem történt semmiféle erdészeti beavatkozás benne, ezért is vált már szükségessé a fakitermelés. Az esetlegesen veszélyes kiszáradt faegyedeket eltávolítják. Ugyanakkor holt faanyagot is hagynak az erdőben, egy-egy facsonkot, mely a madaraknak odút, fészkelési lehetőséget biztosít, illetve rengeteg rovarnak, gombának életlehetőséget. Csodálatos az erdő fajgazdagsága, amiért sokan a lakosságból is örömmel látogatják. Így az erdő fejlesztése nemcsak a védelmi, hanem a közjóléti funkció ellátó képessége miatt is fontos feladat.

A beszélgetés végén a kivágott fa sorsáról is tájékoztatást adott a szakember. A Milliomodik hektár erdőben 140 köbméter fa kitermelését tervezték be, melyet az önkormányzattal történt előzetes egyeztetés alapján szociális tűzifának használják fel. A levágott gallyakból mulcsot aprítanak, mellyel a sétaösvényeket szórják majd fel.