Mária-szobrok hordozói Vaskúton

Balkanyar 2024. július 10. 12:22 2024. júl. 10. 12:22

Öt nappal Sarlós Boldogasszony ünnepe után, a Vaskúti Vendégváró Vigasságok keretében az észak-bácskai falu római katolikus egyházközsége tizennegyedik alkalommal szervezte meg a hagyományos Mária-szobrok hordozóinak találkozóját.

Flachné Kurucz Anita és Knipf Jánosné szervező tájékoztatása szerint a környező települések – Dunafalva, Csátalja, Gara, Sükösd, Miske, Vaskút valamint Szekszárd – lányai, asszonyai és férfiai, a különböző nemzetiségek népviseleteibe öltözve hozták el templomaik hordozható Mária-szobrait.

A helyi Szentháromság templomban az ünnepi szentmisét dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke és Szűcs Tibor plébános celebrálta.

– Köszönjük őseinknek, hogy hitüket, egyházi hagyományaikat átadták számunkra. Ezeket megőrizzük, ápoljuk és utódaink számára továbbadjuk. Hiszen vallásunk, identitásunk, múltunk, jelenünk és jövőnk részei. Ezek az értékek számunkra hitet, lelkierőt és támaszt nyújtanak – hangzott el a misén. Ezt követte a hosszú, látványos körmenet Vaskút utcáin, terein át.

A bajahangja.hu értesülései szerint, a találkozón Alszegi Zoltán vaskúti polgármester ajándékkal köszöntötte dr. Bábel Balázst 25 éves érseki szolgálata alkalmából.