Pálmonostori polgárőrök ünnepe

Balkanyar 2022. május 22. 09:34 2022. máj. 22. 09:34

Huszonöt évvel ezelőtt alapították meg a Pálmonostori Polgárőr Egyesületet. Az ünnepi közgyűlésre tiszteletét tette dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, és ajándékokat, elismeréseket is átadott.

A megjelent polgárőröket és a meghívott vendégeket Puska Ferencné levezetőelnök köszöntötte. Elsőként Vizi Sándor elnök emlékezett meg az alapítás évéről, 1997-ről. Mint mondta, akkor nagyon fertőzött volt Pálmonostora és környéke a bűnözéstől. Huszonnégyen úgy gondolták, hogy ez ellen valamit tenni kell és megalapították a polgárőr egyesületet. Kovács Lászlót választották meg elnöknek, de néhány hónap múlva lemondott, és 1998 tavaszán, Vizi Sándort bízták meg az elnöki teendőkkel, azóta is ő vezeti az egyesületet. Nagyon sokat segített és segít most is Bába Csaba körzetimegbízott, és vissza tudták szorítani bűnözést.

Vizi Sándor beszámolt az előző évben végzett munkájukról. A vírus miatt a szolgálataikat át kellett szervezni, mert a 65 év felettieket nem lehetett szolgálatba osztani. Jelenleg 44 fő a létszámuk. Segítették az időseket és az önkormányzat munkáját is. Az elnök büszke arra, hogy pályázati pénzből ruhákat tudtak vásárolni. Az elmúlt évben a bűncselekmények száma Pálmonostorán tovább csökkent.

Ez az eredmény annak köszönhető, hogy a polgárőrök fegyelmezetten, a lakossággal és a rendőrséggel összefogva látták el feladataikat, hozzájárulva a bűnözés visszaszorításához. Nagy figyelmet fordítottak az általános iskolára és valamennyi intézményre. Az elmúlt évben 480 alkalommal 5600 órát teljesítettek, 89 alkalommal 840 órát közös szolgálatban töltöttek el a körzeti megbízottakkal. Minden helyi rendezvényt biztosítottak, részt vettek az oltópontokon is öt fővel.

Bencsik János és Palatinusz Ferenc pedig kiváló polgárőr jelvényben részesült.

Vizi Sándor mindenkinek megköszönte a segítséget és a végzett munkát, azt kérve minap tartott ünnepségükön: a kitűzött feladatoknak tegyenek eleget, szem előtt tartva a lakosság elvárását, hogy nyugodt, békés, bűnüldözéstől mentes településen élhessenek. Az idei év feladatai között említette, hogy községük területén még kevesebb legyen a bűnözés. Nagy figyelmet szeretnének fordítani a pályázatok figyelésére és élni is akarnak ezzel. Fontos feladatuknak tartják a fiatal polgárőrök beszervezését és a szolgálatok minél jobb ellátását. Továbbra is jó kapcsolatokat akarnak ápolni a hozzájuk kötődő szervezetekkel, intézményekkel.

– 1997 a közbiztonsági válság záró éve volt, mert ezt követően, ha lassan is, de tudtuk normalizálni ezeket a problémákat. Ebben az időben szinte folyamatosan jöttek létre a polgárőr egyesületek – mondta Túrós András. – Meg lehet teremteni a közbiztonságot, ha arra van állami elhatározás, illetve meg van hozzá az eszközpark, amivel rendet és biztonságot lehet teremteni. 25 évvel ezelőtt 450-500 ezer bűneset fordult elő az országban, most pedig 150 ezer körül van, tehát gyökeres változások történtek. A civil társadalom bevonása a bűnmegelőzésbe, szükségszerűen jelentkezik. A magyar polgárőrségre egész Európa figyel - hangsúlyozta az országos szövetség elnök. - Örülök annak, hogy kaptam egy keresztmetszetet arról, hogyan működik ez az egyesület. Mondhatom: úgy működik, ahogyan azt elképzeltem, amihez szívből gratulálok!

Cseszkó László polgármesterek először három szó jutott eszébe a polgárőrökről, még pedig az önzetlenség, önkéntesség és az önfeláldozás. Mert önkéntesen és önzetlenül végzik a munkájukat, de önfeláldozóan is, mert a családtól, saját maguktól is időt vesznek el a polgárőrök, és teszik ezt a közért, amiért köszönet illeti meg őket. Továbbra is azt kérte, hogy ugyan úgy dolgozzanak, mint eddig. A baon.hu szerint, a településvezető megemlítette, hogy térfigyelő kamerákat szeretnének felszerelni a nyár folyamán, hogy ezzel is visszatartsák a randalírozókat.

Csorba Sándor, a Bács-Kiskun megyei szövetség alelnöke is megköszönte a polgárőrök munkáját, hangoztatva, hogy szervezetük hasznos és kiemelkedő tagjai közé tartoznak a pálmonostori önkéntesek.

A hozzászólások után Túrós András egy laptopot ajándékozott az egyesületnek, és további, több mint kétszázezer forint átutalására tett ígéretet. Két kitüntetést is hozott magával az országos elnök. Vizi Sándor az elmúlt 25 évben végzett munkájáért polgárőr érdemkereszt aranyfokozatát kapta, Pallagi Istvánné pedig a polgárőr érdemkereszt ezüstfokozatát. Elnöki jutalomba részesítette Szabó Lászlót és Mihályi Zoltánt. A tíz alapítótag: Locskai Zoltán, Mihály Zoltán, Kiss M. Zoltán, Balogh Imre, Bába Zsolt, Pallagi István, Kristóf Károly, Palatinus Ferenc, Vizi Sándor és Vincze Tibor, valamint Bába Csaba címzetes rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott, a negyedszázados munkájukért emlékérmet és oklevelet vehettek át.

Az egyesület nem régen kapott egy Skoda Octavia autót, amivel tudnak majd szolgálatot teljesíteni.