Új nyelvoktató központ nyílik Baján

Balkanyar 2024. június 27. 10:10 2024. jún. 27. 10:10

A változó munkaerőpiaci helyzet új kompetenciákat is igényel majd, ezek között az idegennyelv-tudás mindig is vezető helyet tölt be, a korai nyelvi fejlesztés pedig a siker egyik kulcsa – hangzott el a Bácskai Kultúrpalotában a minap, a hamarosan induló Helen Doron Nyelviskola bemutatkozó rendezvényén. Augusztus folyamán meghirdetik a bemutató órákat, amelyek lehetőséget kínálnak a módszerrel való ismerkedésre

A Helen Doron Nyelviskola negyven éve működik a világ több mint harminc országában, folyamatosan fejlesztett tananyaggal. Alapja a korai nyelvi fejlesztés, 3 hónapos kortól 19 éves korig foglalkozik gyerekekkel, fiatalokkal. Schummer Orsolya, a Baján szeptemberben nyitó központ vezetője elöljáróban elmondta: azért köteleződött el a módszer oktatása mellett, mert magyar-angol szakos tanárként, valamint szakfordítóként és külkereskedelmi szakemberként is ráláthatott a munkaerőpiac bekövetkező változásaira. A jövőben számos munkakör megszűnik, de milliószám alakulnak ki újak, amelyek új kompetenciákat – problémamegoldó készség, elemző képesség, önmenedzsment stb. – igényelnek. Egy életpálya folyamán akár többször is bekövetkezhet teljes karrierváltás, emiatt az élethosszig tartó tanulás kerül előtérbe, valamint szükség lesz olyan képességekre, mint az empátia, a tolerancia, a csapatmunkára való hajlam.

A közoktatástól joggal várjuk el, hogy felvértezze a gyerekeket a kulcskompetenciákkal, az elvégzett PISA-tesztek azonban nem ezt igazolják: a legutóbbi felméréseken Magyarország szövegértésből (31. hely), matematikából (28. hely) és a természettudományokból (27. hely) is csökkenő tendenciát mutatott a nemzetközi statisztikában. Egy 2007-ben elvégzett felmérés szerint Magyarországon a felnőtt lakosság 75 százaléka nem beszélt semmilyen idegen nyelvet, 2016-ra ez az arány 60 százalék alatti (az uniós országokban 40 százalék alatti az átlag).

– Gyors változásra aligha lehet számítani, hiába folytatnak heroikus küzdelmet a tanárok, főként, hogy fele annyi pedagógust bocsájt ki a felsőoktatás, mint a korábbi évtizedekben – hívta fel a figyelmet az előadó, kiemelve: mindenképpen van létjogosultsága az alternatív oktatásnak, az új eszközök és módszerek használatának, ráadásul az újszülött és a kisgyermek élettani sajátosságai nagy mértékben megkönnyítik az idegen nyelvek elsajátítását.

- Gyerekek esetében nem annyira nyelvtanulásról, mint inkább nyelvfejlesztésről, elsajátításról beszélhetünk – emelte ki Mészáros Szilvia angolnyelv tanár, Helen Doron oktatási szakértő, aki 15 éve foglalkozik a módszer oktatásával, és anyaként is megtapasztalhatta annak áldásos hatásait. Elmondta: az 1985 óta működő módszerrel a világon már több millió gyermeket oktattak angolra. Teljesen másként működnek a gyermekek most, mint tették azt 35 évvel ezelőtt, a változó igényekhez, kompetenciákhoz és sajátosságokhoz azonban, csak nagyon kevés módszer tud hatékonyan igazodni.

– Az első hat életévben még nem létezik nyelvérzék, sem akcentus, a gyerekek artikulációs bázisa rugalmas. Sokkal több idegsejtjük van, mint a felnőtteknek, ezért több eszközzel is rendelkeznek a hangok megkülönböztetésére és produkálására – részletezte a szakember. Hozzátette: a Helen Doron módszer a nyelvi és kommunikációs készségek mellett a társas és érzelmi készségekre, valamint a kognitív és fizikai fejlődésre is hatást gyakorol. Az oktatás során a legfontosabb a napi szintű hanganyag használata (ebben fontos partner a szülő, aki otthon biztosítja a megfelelő körülményeket), a pozitív megerősítés, valamint az élmény alapú foglalkozás (a csendes osztályterem a nyelvoktatás halála! – figyelmeztet a szakember). Mészáros Szilvia azt is elmondta: csak olyan tanár lehet HD-oktató, aki megfelelő módon át tudja adni a módszer szellemiségét, ezért a pedagógusok képzését nagyon komolyan veszik, ugyanakkor több jelenlegi oktatójuk maga is nyelviskolás gyerekként kezdte a tanulást. Jelenleg Magyarországon 68 oktatási központ működik több mint száz helyszínen, és minden korosztály számára belépő tanfolyamokat is kínálnak.

Schummer Orsolya végezetül elmondta: augusztus folyamán meghirdetik a bemutató órákat, amelyek lehetőséget kínálnak a módszerrel való ismerkedésre. További információkért addig is érdemes felkeresni a bajai központ közösségi oldalát. (Forrás: bajahangja.hu/Sándor Boglárka)